HP 노트북
HP 모니터
HP 본체
HP 서버
LG 노트북
LG 모니터
LG 본체
Synology NAS
Workstation
레노버 노트북
레노버 본체
중고 모니터
중고 본체
HP 서버
이미지 제조사/제품명 주요사항 재고수량 판매가
[HP]
HP ProLiant DL980 G7 4xE7-2830, 128GB [AM449A]
Gen:G7 CPU QTY:8 CPU Model:E7-2830 Core/CPU:8-Core Clock:2.13 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) 전화문의 전화문의
[HP]
HP ProLiant DL980 G7 4xE7-2860, 128GB [AM448A]
Gen:G7 CPU QTY:8 CPU Model:E7-2860 Core/CPU:10-Core Clock:2.26 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) 전화문의 전화문의
[HP]
HP ProLiant DL980 G7 4xE7-4870, 256GB [AM447A]
Gen:G7 CPU QTY:8 CPU Model:E7-4870 Core/CPU:10-Core Clock:2.40 GHz Memory:256GB (32 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL585 G7 6344 2P 32GB Svr [708686-371]
Gen:G7 CPU QTY:4 CPU Model:6344 Core/CPU:12-Core Clock:2.60 GHz Memory:32GB (4 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / ZM HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC331i (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS ICE License 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4807 2P 64GB Bc NIC AP Svr [696732-371]
Gen:G7 CPU QTY:2 CPU Model:E7-4807 Core/CPU:6-Core Clock:1.86 GHz Memory:64GB (8 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:331i (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS (94%) Broadcom LOM / DVD / 4*Memory Board 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4830 2P 64GB Bc NIC AP Svr [696731-371]
Gen:G7 CPU QTY:2 CPU Model:E7-4830 Core/CPU:8-Core Clock:2.13 GHz Memory:64GB (8 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:331i (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS (94%) Broadcom LOM / DVD / 4*Memory Board 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4850 4P 128G Bc NIC AP Svr [696730-371]
Gen:G7 CPU QTY:4 CPU Model:E7-4850 Core/CPU:10-Core Clock:2.00 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:331i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) Broadcom LOM / DVD, ICE License 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4807 2P 64GB AP Svr [643066-371]
Gen:G7 CPU QTY:2 CPU Model:E7-4807 Core/CPU:6-Core Clock:1.86 GHz Memory:64GB (8 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS (94%) Qlogic LOM / DVD / 4*Memory Board 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4830 2P 64GB AP Svr [643065-371]
Gen:G7 CPU QTY:2 CPU Model:E7-4830 Core/CPU:8-Core Clock:2.13 GHz Memory:64GB (8 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 512 FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS (94%) Qlogic LOM / DVD / 4*Memory Board 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4850 4P 128GB AP Svr [643064-371]
Gen:G7 CPU QTY:4 CPU Model:E7-4850 Core/CPU:10-Core Clock:2.00 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) Qlogic LOM / DVD, ICE License 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 G7 E7-4870 4P 128GB AP Svr [643063-371]
Gen:G7 CPU QTY:4 CPU Model:E7-4870 Core/CPU:10-Core Clock:2.40 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-10600R) Disk Controller:P410i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:NC375i (4* 1GbE) Power Supply:4 x 1200w CS (94%) Qlogic LOM / DVD, ICE License 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 Gen8 E7-4890v2 4P 128GB AP Svr [728544-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:4 CPU Model:E7-4890v2 Core/CPU:15-Core Clock:2.80 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-14900R) Disk Controller:P830i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 10 Bay Default NIC:534FLR (2* 10GbE) Power Supply:4 x 1500w CS (94%) ICE License 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 Gen8 E7-4850v2 4P 128GB AP Svr [728546-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:4 CPU Model:E7-4850v2 Core/CPU:12-Core Clock:2.30 GHz Memory:128GB (16 x 8GB PC3-14900R) Disk Controller:P830i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 10 Bay Default NIC:534FLR (2* 10GbE) Power Supply:4 x 1500w CS (94%) ICE License 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL580 Gen8 E7-4809v2 2P 64GB AP Svr [728547-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E7-4809v2 Core/CPU:6-Core Clock:1.90 GHz Memory:64GB (8 x 8GB PC3-14900R) Disk Controller:P830i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 5 Bay Default NIC:331FLR (4* 1GbE) Power Supply:2 x 1200w CS (94%) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL560 Gen8 E5-4640v2 128GB AP Svr [732342-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:4 CPU Model:E5-4640v2 Core/CPU:10-Core Clock:2.2 GHz Memory:16 x 8GB PC3-14900R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 5 Bay Default NIC:533FLR (2*10GbE) Power Supply:2 x 1200W CS (94%+) ICE 기본 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL560 Gen8 E5-4610v2 32GB AP Svr [732341-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-4610v2 Core/CPU:8-Core Clock:2.3 GHz Memory:4 x 8GB PC3L-14900R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 5 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:2 x 1200W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL560 Gen8 E5-4603v2 16GB AP Svr [732024-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-4603v2 Core/CPU:4-Core Clock:2.2 GHz Memory:2 x 8GB PC3L-12800R Disk Controller:P420i / ZM HDD:SFF HP 5 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 1200W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL385p Gen8 6376 Max Cnsld 25-SFF Svr [703932-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:6376 Core/CPU:16-Core Clock:2.30 GHz Memory:4 x 8GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 25 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL385p Gen8 6344 Ded Wkld 8-SFF Svr [703931-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:6344 Core/CPU:12-Core Clock:2.66 GHz Memory:4 x 8GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL385p Gen8 6320 Strg Cntr 12-LFF Svr [703930-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:6320 Core/CPU:8-Core Clock:2.80 GHz Memory:2 x 8GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 512FBWC HDD:LFF HP 12 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 750W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL385p Gen8 6320 Entry 8-SFF Svr [710723-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:6320 Core/CPU:8-Core Clock:2.80 GHz Memory:1 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / ZM HDD:SFF HP 8 Bay Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (92%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2630 Enrgy Star AP Svr [677278-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-2630 Core/CPU:6-Core Clock:2.30 GHz Memory:4 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2690 HPM AP Svr [662257-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-2690 Core/CPU:8-Core Clock:2.90 GHz Memory:4 x 8GB PC3-12800R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:530FLR (2*10GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) ICE 기본 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2665 HPM AP Svr [642105-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-2665 Core/CPU:8-Core Clock:2.40 GHz Memory:4 x 8GB PC3-12800R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:530FLR (2*10GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) ICE 기본 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2650 HPM AP Svr [642106-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-2650 Core/CPU:8-Core Clock:2.00 GHz Memory:4 x 8GB PC3-12800R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) ICE 기본 포함 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2640 Base AP Svr [642107-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:E5-2640 Core/CPU:6-Core Clock:2.50 GHz Memory:4 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2630 Base AP Svr [642119-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:E5-2630 Core/CPU:6-Core Clock:2.30 GHz Memory:4 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2620 Base AP Svr [642120-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:E5-2620 Core/CPU:6-Core Clock:2.00 GHz Memory:4 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / 1GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (94%+) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2609 Entry AP Svr [642121-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:1 CPU Model:E5-2609 Core/CPU:4-Core Clock:2.40 GHz Memory:1 x 4GB PC3L-10600R Disk Controller:P420i / ZM HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:331FLR (4*1GbE) Power Supply:1 x 460W CS (92%) 전화문의 전화문의
[HP]
HP DL380p Gen8 E5-2690v2 Perf Svr [709943-371]
Gen:Gen8 CPU QTY:2 CPU Model:E5-2690v2 Core/CPU:10-Core Clock:3.00 GHz Memory:2 x 16GB PC3-14900R Disk Controller:P420i / 2GB FBWC HDD:SFF HP 8 Bay, 16 Bay(옵션) Default NIC:533FLR-T (2*10GbE) Power Supply:2 x 750W CS (94%+) ICE 기본 포함 전화문의 전화문의
 [1]  2  3